Overzicht van het kantorenpark

Railway station Brussels-North
Railway station Brussels-North
 

perspective.brussels in samenwerking met citydev.brussels beheert ‘Het Overzicht van het kantorenpark’ brengt de administratieve activiteiten op het Brusselse grondgebied in kaart. Zo kunnen we de evolutie volgen van de bouw, afbraak en omvorming van kantoorgebouwen. Het Overzicht analyseert ook de verkoop- en verhuurgegevens van Inventimmo over kantoorgebouwen. Zo kunnen we vaststellen welke kantoorruimte beschikbaar is en het toekomstige aanbod hierop afstemmen.

Het Overzicht van het kantorenpark onderzoekt de beschikbaarheid en leegstand van kantoorgebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De beschikbare kantoorruimte

Op basis van de gegevens uit de NOVA-databank kunnen we de beschikbare kantoorruimte in Brussel ramen. Dit IT-platform wordt door de verschillende besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt om stedenbouwkundige, verkavelings- en milieuvergunningen te beheren. Het Overzicht van het kantorenpark gebruikt naast de NOVA-gegevens ook informatie over de stedenbouwkundige vergunningen voor de bouw of renovatie van kantoorgebouwen (of gebouwen waar immateriële goederen geproduceerd worden) in het Brussels Gewest.

Op basis van die gegevens en met behulp van veldonderzoek controleert perspective.brussels of de werken conform de verleende vergunningen uitgevoerd worden (bouw, afbraak, omvorming). Het resultaat is de totale oppervlakte van de goedgekeurde en uitgevoerde aanvragen

Met een gekruiste analyse van deze gegevens kunnen we de beschikbare kantoorruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inschatten. Die raming is belangrijk om de bouw van kantoren op het Brussels grondgebied te reguleren. Zo werden tijdens de uitwerking van het GBP in 2001 kantoorquota per zone toegekend (Kaart met Saldi van de Toegestane Kantooroppervlakte KSTK).

De kantoorleegstand

perspective.brussels onderzoekt sinds 2007 de kantoorleegstand in samenwerking met citydev.brussels.

Het aantal lege ongebruikte kantoren wordt berekend door de databank met beschikbare kantoorruimte van perspective.brussels te vergelijken met de Inventimmo-databank van citydev.brussels.

Inventimmo bevat informatie over het aanbod aan bedrijfsvastgoed (te koop of te huur) waaronder kantoorgebouwen. De vergelijking van de beschikbare kantoorruimte en het aanbod op de markt laat toe om de kantoorleegstand in te schatten.

De jaarlijkse publicatie van het Overzicht van het kantorenpark

Het Overzicht van het kantorenpark schetst elk jaar de evolutie van de beschikbare kantoorruimte en de leegstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze publicaties vormen eveneens de aanleiding om een bepaalde wijk of thema in de kijker te zetten.

Thematische analyses

In 2011 en 2013 publiceerde het Overzicht twee speciale nummers over kantoorvastgoed in Brussel:

  • Brussel, haar kantoren en bedienden
  • Bureaux du passé, habitants du présent (FR) 

Naast deze twee speciale nummers werd in 2010 een studie gepubliceerd over de redenen en manieren om de uitbreiding van kantoorruimte te stoppen (moratorium).

Publications

Observatoire des bureaux
37

Vacancy 2016

Focus on the Midi District

2017
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
36

2015 Vacancy in Brussels

Focus on the Nord District

2016
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
35

2014 Vacancy in Brussels

Focus on the Pentagon

2015
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
34

Permits 2013

execution 2009-2010

2014
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
33

Vacancy 2013 in Brussels and in the Periphery

2014
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
32

Permits 2012

2013
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
31

Vacancy 2012 in Brussels

Focus on the Léopold District

2013
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
30

Permits 2011

Report 1997-2011 Execution 2007-2008

2012
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
29

Vacancy 2011 in Brussels

2012
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
28

2010 permits

The potential for the redevelopment of offices as housing

2011
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
27

Vacancy 2010 in Brussels and in the periphery

2011
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
26

2009 permits

Renovation of offices built before 1950

2010
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
25

Vacancy 2009 in Brussels and in the periphery

2010
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
24

2008 permits

2009
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
23

Vacancy 2008 and Hidden Vacancy

2009
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
22

2007 permits

Works executed under previous permits

2008
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
21

Vacancy 2007

2008
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
20

Report 2006

2007
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
19

REPORT 2005

Completion 2001-2002

2006
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
18

REPORT 2004

2005
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
17

REPORT 2003

Completion 1999-2000

2004
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
16

L'Observatoire des bureaux n°16

2003
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux

REPORT 2001

Completion 1997-1998

2002
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
14

REPORT 2000

2001
perspective.brussels
Download
Observatoire des bureaux
13

REPORT 1997 to 1999

2001
perspective.brussels
Download