Overzicht van de huisvestingsvergunningen


 
Tall building, Louis Mettewie Boulevard (Molenbeek-Saint-Jean)
Tall building, Louis Mettewie Boulevard (Molenbeek-Saint-Jean)
 

 

Het Overzicht van de huisvestingsvergunningen analyseert de evolutie van residentieel en hotelvastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit geeft een beeld van de toekomstige behoeftes en de nodige planningsinstrumenten om hierop in te spelen.

perspective.brussels werkt voor dit ‘Overzicht van de huisvestingsvergunningen’ samen met Brussel Stedenbouw en Erfgoed. Dit Overzicht geeft een inzicht in de evolutie van de huisvesting in Brussel in functie van de sterke demografische groei in het Gewest sinds de jaren 2000. Dit Overzicht analyseert de stedenbouwkundige vergunningen voor de bouw, renovatie of sloop van woningen in het Brusselse Gewest. Deze gegevens zijn vanaf 2003 beschikbaar in de NOVA-database.

Een continue analyse van de residentiële dynamiek

Het Overzicht maakt regelmatig een statistische analyse van de residentiële dynamiek. De analyse van de uitgereikte vergunningen is een betrouwbare indicator van de residentiële dynamiek, want meer dan negen op de tien vergunde woningen worden ook effectief gebouwd.

Het Overzicht is ook een instrument voor ruimtelijke ontwikkeling. Zo formuleert hij aanbevelingen om te anticiperen op de toekomstige huisvestingsbehoeften in Brussel.

Publications