De Brusselse Regering heeft de dienst Scholen van perspective.brussels gevraagd een gewestelijke strategie te ontwikkelen om schooluitval tegen te gaan.

Momenteel zijn er nog geen gegevens die een beeld geven van de schooluitval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onderwijs is immers een gemeenschapsmaterie en de Vlaamse Gemeenschap en de Federatie Wallonië-Brussel hebben elk hun eigen indicatoren, statistieken en definities van deze problematiek.

Er bestaan reeds verschillende acties en strategiën om schooluitval terug te dringen, maar dit gebeurt op een ongecoördineerde manier, op initiatief van diverse betrokkenen op het Brussels grondgebied. We willen een Brusselse strategie ontwikkelen om schooluitval efficiënt aan te pakken.

De gewestelijke overheden willen verschillende actoren samenbrengen om schooluitval in Brussel tegen te gaan, bijvoorbeeld door de Project- en Actiesite voor Schoolwelbevinden voor Professionals (PASS) financieel te ondersteunen.

Een gewestelijke uitdaging

Schooluitval vormt een belangrijke bezorgdheid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 45% van de Brusselse jongeren loopt het risico om hun school niet af te maken. Recente cijfers tonen dat 15 tot 20% van de jongeren de school verlaten zonder diploma hoger secundair onderwijs.

Financiële middelen om het schoolwelbevinden te bevorderen

Het Preventieprogramma tegen Schoolverzuim (PSV) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil hangjongeren op een globale, geïntegreerde manier aanpakken. De Gewestelijke Regering subsidieert PSV-projecten van scholen verspreid over de 19 gemeenten van het gewest. Deze middelen ondersteunen acties tegen spijbelen buiten de schooluren.