School - gymzaal
School - gymzaal
 

Het Brusselse Gewest wil dicht bij haar inwoners staan. Daarom plant ze buurtsportinfrastructuur in alle wijken van Brussel. In dat kader heeft perspective.brussels een Sportkadaster opgesteld om een overzicht te krijgen van het sportaanbod in het Gewest.


Het Sportkadaster verzamelt informatie over sportclubs en -infrastructuur in het Brussels Gewest. Op basis van deze gegevens brengt perspective.brussels de leemten en behoeften in kaart in alle uithoeken van het Gewest.

Het Sportkadaster werd in 2012 opgesteld en in 2016 geüpdatet. Vanaf 2018 zullen de sportclubs en -infrastructuur online te raadplegen zijn op een thematisch ingedeelde kaart.

Het sportaanbod afstemmen op de vraag

Door het huidige aanbod te vergelijken met de vraag naar sportvoorzieningen, analyseert perspective.brussels de sportbehoeften in de verschillende wijken en vooral in de strategische buurten van het Gewest.

Aan de hand van een veldonderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de lokale actoren, stellen we de vraag naar sport in verschillende wijken vast. We kruisen vervolgens de informatie uit het Sportkadaster met de resultaten van het veldonderzoek. Zo helpen we de betrokken actoren om het aanbod af te stemmen op de vraag.

  Opdrachthoudster
  Annabelle
  Guérin
  Opdrachthouder
  Rien
  van de Wall