< Retour à la carte

Richtschema Zuidwijk - 2016

Simulatiebeeld van de nieuwe hoofdzetel
Simulatiebeeld van de nieuwe hoofdzetel
© OMA-Jaspers/Eyers-Asar
Richtschema voor de Zuidwijk
Richtschema voor de Zuidwijk
© AUC
Aanleg openbare ruimte
Aanleg openbare ruimte
© perpective.brussels/AUC-NFA-EGIS
Europa-esplanade
Europa-esplanade
© Bureau Bas Smet

Het richtschema voor de Zuidwijk, op 14 januari goedgekeurd door de Brusselse Regering, zet de bakens uit om deze internationale toegangspoort tot Brussel opnieuw in te richten. De plannen zijn gebaseerd op het concept van het ‘woonvriendelijke station'. Een team samengesteld uit perspective.brussels en Brussel Mobiliteit is opdrachtgever van dit project.

Het project wil de functionele en sociale mix in de wijk versterken, de werkgelegenheid vergroten en een gezelligere wijk creëren voor de bewoners en de gebruikers van het station. De voornaamste prioriteiten zijn het versterken van de woonfunctie en extra voorzieningen, het verbeteren, vergroenen en animeren van de publieke ruimte en het intermodale stationsknooppunt, een mobiliteitssysteem dat de bereikbaarheid van het station garandeert zonder de woonbuurten te belasten en de verbinding met andere wijken en het stadscentrum van Brussel versterken

De uitvoering van het richtschema moet leiden tot de bouw van woningen en collectieve voorzieningen. De herwaardering van de openbare ruimte in de wijk maakt ook plaats voor diensten, winkels en recreatie.