< Terug naar de kaart
Schoolcontracten van de pilotefase
Schoolcontracten van de pilotefase
© perspective.brussels
School "Des Magnolias" (Stad Brussel)
School "Des Magnolias" (Stad Brussel)
© perspective.brussels
Athénée Royale d
Athénée Royale d'Etterbeek
© perspective.brussels
Affiche van Schoolcontract - Dames de Marie et Arc-en-Ciel
Affiche van Schoolcontract - Dames de Marie et Arc-en-Ciel
© perspective.brussels
Affiche van Schoolcontract - Klavertje vier
Affiche van Schoolcontract - Klavertje vier
 
Affiche van Schoolcontract - Léonardo Da Vinci
Affiche van Schoolcontract - Léonardo Da Vinci
 

Na goedkeuring door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd de start van de eerste Schoolcontracten ingeluid met een pilootfase in 2017 in vier Brusselse scholen.

Vier Brusselse scholen stapten in 2017 mee in een pilootfase:

  •  Athénée royal Leonardo da Vinci (Anderlecht),
  •  Basisschool Klavertje Vier (Bruxelles-Ville),
  •  Centre scolaire des Dames de Marie-Haecht-Philomène-Limite (Sint-Joost-ten-Node),
  •  École fondamentale communale Arc-en-ciel (Sint-Joost-ten-Node).

De Dienst Scholen van perspective.brussels maakte samen met het geselecteerde studiebureau (tijdelijke vereniging van het studiebureau pta en de vzw Jes/Yota) een diagnose van de sterke en zwakke punten van de scholen en hun buurt. Voor Arc-en-Ciel en Dames de Marie werd een gemeenschappelijke diagnose uitgevoerd omdat ze zo dicht bij elkaar liggen.

De vereniging pta/Jes/Yota stelde voor elke school een investerings- en actieplan op om de stedelijke verankering van de school en de openheid naar de buurt toe te verbeteren. Dit plan omvat een begroting en een planning, evenals een concreet plan van aanpak.

Het proces werd opgevolgd door een begeleidingscomité samengesteld uit perspective.brussels, Brussel Stedenbouw en Erfgoed, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Brussel Plaatselijke Besturen, hub.brussels (impulse.brussels), de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de inrichtende machten en de directies van de scholen, de diensten stedenbouw en/of openbare werken en de preventiediensten van de betrokken gemeenten.

De Brusselse gewestregering kende deze eerste vier Schoolcontracten een budget van 6.120.000 euro toe (gespreid over 5 jaar). De Dienst Scholen van perspective.brussels coördineert de uitvoering van deze investeringen sinds 2018 in overleg met de betrokken actoren.

In 2018 wordt ook een budget van 505.000 euro vrijgemaakt om een diagnose te financieren voor de herinrichting van de buurt rond Basisschool Lucerna in Anderlecht.

Meer informatie over de schoolcontracten in pilootfase: