< Retour à la carte

Schoolcontract De Mot-Couvreur


 

© perspective.brussels/51N4E

© perspective.brussels/51N4E

© perspective.brussels/51N4E

Het Instituut De Mot-Couvreur ligt op de Nieuwe Graanmarkt, in een dynamische wijk met veel contrasten in het centrum van Brussel. Het gaat om een middelbare school met meer dan 650 leerlingen in verschillende richtingen: algemeen onderwijs, deeltijds technisch onderwijs, kwalificerend technisch onderwijs en kwalificerend beroepsonderwijs.

Vaststellingen in de diagnose:

  • Wijk in volle stadsvernieuwing (project Papenvest, project Nieuwe Graanmarkt). Kenmerkend is het gebrek aan openbare ruimte.
  • De school geniet amper visibiliteit en de schoolomgeving houdt nauwelijks rekening met de behoeften van de leerlingen.
  • De 'introverte' benedenverdieping van de school maakt geen wisselwerking met de wijk mogelijk. Er is een verouderde toneelzaal die in de huidige staat niet bruikbaar is, maar wel veel mogelijkheden biedt.

De uit te voeren projecten omvatten:

  • De renovatie van de evenementenzaal van de school tot een nieuw cultureel centrum dat openstaat voor de wijk.
  • De tijdelijke bezetting en prefiguratie van het gebruik in de openbare ruimte rond de school.
  • Het organiseren van activiteiten die de vaardigheden van de leerlingen (richtingen animator, opticien, enz.) ten dienste stellen van de wijk.