Stage Territoriale Strategie - Visie Schaarbeek-Vorming

Jobs

Gepubliceerd op 12 februari 2024

 


© perspective.brussels/Pedro Correa
We verwelkomen graag een stagiair in het kader van de ontwikkeling van een visie voor de strategische site Schaarbeek-Vorming.

De stagiair zal meewerken aan het opmaken van een bibliografische nota en een overzicht van de stand van zaken over de thema's "stedelijke logistieke platformen" en "de transitie-economie in de stad", evenals een korte samenvatting van de Brusselse ambities en beleidslijnen op het vlak van economie en logistiek, op gewestelijk schaalniveau en op het niveau van de site Schaarbeek-Vorming. 

Hij of zij zal ook betrokken worden bij het opstellen van een internationale benchmark over stedelijke logistieke hubs in een context vergelijkbaar met die van Brussel.

Raadpleeg het aanbod en dien uw kandidatuur in via het platform jobs.perspective.brussels.

Alle vacatures