Opdrachthouder Sport

Jobs

Gepubliceerd op 4 oktober 2021

 

Van Oost-sportzaal in Schaarbeek
Van Oost-sportzaal in Schaarbeek
© perspective.brussels/Pedro Correa
De Sportcel binnen perspective.brussels is verantwoordelijk voor het centraliseren, analyseren en ontwikkelen van kennis op het gebied van sport in Brussel. Hiervoor zijn we op zoek naar een nieuwe medewerker.

In overleg en in samenwerking met uw collega’s van de Sportcel zal u als opdrachthouder :

 • Werken bij de Sportcel: Deze cel streeft ernaar de sportbeoefening in het Brussels Gewest te bevorderen en in samenwerking met de bevoegde openbare instellingen een coherente strategie inzake sportinfrastructuur uit te werken.
 • Communiceren met het grote publiek. U zal de rol van contactpersoon opnemen en desgevallend zal u doorverwijzen naar de geschikte instantie. Dit betekent concreet:
  • Optreden als contactpersoon voor elke aanvraag met betrekking tot sport in Brussel en, indien nodig, fungeren als doorgeefluik naar de bevoegde instanties en/of instanties die het best geschikt zijn om in te gaan op specifieke vragen.
  • Actief deelnemen aan proactieve en creatieve communicatie over en rond de website sport.brussels.
  • Bijdragen tot het kenbaar maken van het sportnetwerk door contacten te onderhouden met de partners van sport.brussels en met de media. De pagina's van sport.brussels op sociale netwerken (Facebook en Instagram) up-to-date houden.
  • Meewerken aan en het opstellen van nota's, rapporten en dossiers bedoeld voor de sportwereld en het grote publiek.
 • Het sportkadaster en de databank van de sportclubs en -infrastructuren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijwerken, beheren en bekendmaken. U zal daarnaast ook de sportbeoefening, het sportaanbod en de sportinfrastructuur analyseren. U zal eveneens de besluitvorming voorbereiden en ondersteunen door middel van analyses. Dit betekent:
  • De databank en haar werking laten evolueren.
  • Waken over de regelmatigheid en de juistheid van de gegevensinvoer in het sportkadaster. De ingevoerde informatie aanvullen, controleren en valideren.
  • Zorgen voor de goede werking van de invoer- en opzoekinterfaces van het sportkadaster.
  • De informatie in het kadaster samenvatten en interpreteren, en analyses uitvoeren. Meewerken aan de formulering van aanbevelingen voor besluitvorming.

Profiel

Opleiding
U bent in het bezit van een licentiaats- of een masterdiploma.

Heeft u uw diploma in het buitenland behaald, dan moet u, om in dienst te kunnen treden, beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking. Als u daar nog niet over beschikt, vragen wij u dit zo snel mogelijk in orde te brengen, aangezien het verkrijgen van een dergelijk attest meerdere maanden in beslag neemt.

Vereiste ervaring

 • U heeft een grote belangstelling voor sport.
 • U heeft ervaring met het beheer van websites en accounts op sociale netwerken (Facebook en Instagram).
 • U kan zowel strategisch als operationeel denken, en rekening houden met deze twee niveaus bij de uitwerking van actieplannen, analyses en aanbevelingen.
 • U kan overweg met de informatica-instrumenten die nodig zijn voor de opdracht, zoals spreadsheets of software voor tekstverwerking en CMS.
 • U heeft een goed inzicht in cijfers en gegevens.
 • U beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden, U bent goed in het schrijven van teksten en heeft een prima spelling.
 • U geeft blijk van de wil en het vermogen om te werken in samenwerking en transversaal overleg tussen instellingen.

Gewenste specifieke vaardigheden en kennis:
U bent op de hoogte van de actoren, de werking en trends in de sportsector.
Een goede beheersing van het Frans en het Engels is een troef.
Beheersing van tools voor grafische vormgeving is een troef.

Meer informatie en solliciteren via ons jobs-platform.

Alle vacatures

Meer info