Opdrachthouder “Diagnose & Welzijn-Gezondheid”

Jobs

Gepubliceerd op 20 februari 2020

 


 

perspective.brussels zoekt een nieuwe opdrachthoud(st)er "Diagnose & Welzijn-Gezondheid" voor de afdeling Territoriale Kennis.

Met het oog op een harmonieuze en ruimtelijke ordening en een optimale stadsplanning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt u als opdrachthouder “Diagnose & Welzijn-Gezondheid” bij tot een betere kennis van het Brussels grondgebied.

Uw taken:

  • U zet zich in om de domeinen “territoriale kennis” en “welzijn en gezondheid” te bevorderen in stadsontwikkelings- en stadsvernieuwingsprojecten;
  • U detecteert nieuwe opportuniteiten en grijpt deze aan om de beleidsdomeinen “territoriale kennis en planning” en “welzijn en gezondheid” te ontwikkelen;
  • U voert thematische diagnoses en studies uit voor welbepaalde doelgroepen in samenwerking met de welzijns- en gezondheidssector alsook met de actoren die de gemeenschapsmateries behandelen;
  • U stelt diagnoses en analyses vast, u spoort behoeften op en geeft adviezen over het geleverde werk intern of door een partner opgemaakt:
  • U zorgt voor een constante interactie tussen territoriale ontwikkeling en het kennisdomein welzijn-gezondheid;
  • ...

Meer informatie over de job 

Alle vacatures