Directieassistent (niveau B) - Algemene Directie

Jobs

Gepubliceerd op 22 juli 2021

 


 
Als directieassistent verleent u ondersteuning aan de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van perspective.brussels, zodat zij in optimale omstandigheden kunnen werken en de dossiers zo snel mogelijk kunnen behandelen. U zult ook af en toe ondersteuning bieden aan de diensten onder hun leiding: Dienst Communicatie, perspectiveLab, de Referent Huisvesting en de cel internationale Belgische metropool.

U zult onder andere verantwoordelijk zijn voor de volgende taken :

  • Organiseren van de agenda van de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal en voorbereiding van vergaderingen;
  • Organiseren van interne vergaderingen of vergaderingen met externe partners en het voorbereiden van de dossiers;
  • Opstellen van documenten in tekstverwerkingsprogramma's (teksten, tabellen, enz.), opmaak van pagina's, standaardbrieven, input van informatie in een databank, beheer van kantoorbenodigdheden, enz.;
  • Deelnemen aan pr-activiteiten: ontvangen van bezoekers bij evenementen, verstrekken van informatie, uitdelen van documentatie en gadgets, klaarmaken van badges;
  • Fungeren als schakel tussen de algemene directie en de teams;
  • In-en uitgaande post verwerken via MAARCH (online handtekensysteem)
  • Identificeer en rapporteer problemen en stel oplossingen voor.
  • ....

Profiel

  • Opleiding: Korte hogere opleiding (bachelordiploma/graduaat)

Indien u uw diploma in het buitenland hebt behaald, moet u beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsbewijs (verstrekt door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze functie om in dienst te kunnen treden. Als u hiervoor nog niet de nodige stappen hebt gezet, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te doen aangezien de procedure om dit bewijs te verkrijgen verschillende weken kan duren.

Vereiste ervaring

We verwachten een relevante professionele ervaring van minimum 2 jaar.

Meer informatie over de functie en solliciteren via jobs.perspective.brussels

Alle vacatures

Meer info