< Terug naar de kaart

Schoolcontract 2018

De ervaring van het pilootproject Schoolcontract 2016-2017 toonde het belang om dit regionale stadsvernieuwingsprogramma voort te zetten en te ontwikkelen. 

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft besloten om elk jaar twee nieuwe Schoolcontracten te starten op basis van een jaarlijkse projectoproep. Deze projectoproep zal jaarlijks goedgekeurd moeten worden door de gewestregering. Elk nieuw Schoolcontract ontvangt een budget van 2,5 miljoen euro.