Het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) stelt doelstellingen en prioriteiten vast om aan de economische, sociale, milieu- en mobiliteitsbehoeften van het Gewest tegemoet te komen.

Het gewestelijke ontwikkelingsplan (1995, geactualiseerd in 2002)

Het eerste gewestelijk ontwikkelingsplan werd in 1995 goedgekeurd toen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht werd. Het pakte onder meer de stadsvlucht aan en herstructureerde de stad. Het probeerde antwoorden te bieden op verschillende vragen: de plaats van kantoren en de huisvesting in de stad, stimulansen voor handelskernen, enz.

In 2002 werd het GewOP geactualiseerd. Deze nieuwe versie bakent “hefboomgebieden ” af aan de hand van richtschema’s.

Het GewOP is richtinggevend maar is niet bindend.

12 prioriteiten voor de ontwikkeling van het Brussels Gewest

Het GewOP van 2002 is een ambitieus stadsproject met 12 prioriteiten (op 2 september 2002 goedgekeurd). De verschillende beleidsniveaus moeten deze concreet uitwerken:

  • een gediversifieerde bevolking in het Gewest garanderen door kwetsbare personen beter sociaal te integreren, door de inwoners een stabiele woonomgeving te bieden en door mensen aan te moedigen om terug te keren naar de stad,
  • zorgen voor een duurzame economische ontwikkeling die verschillende soorten jobs creëert voor de Brusselaars, niet enkel gespecialiseerde administratieve functies,
  • het internationale en interculturele karakter van Brussel een plaats geven in geïntegreerde pilootprojecten, opgebouwd rond openheid en dynamisme.

De onderdelen van het GewOP

 

Nieuwe uitdagingen voor de duurzame ontwikkeling van het Gewest.

In 2009 staat het Gewest voor nieuwe uitdagingen op het gebied van demografische groei, opleiding en tewerkstelling, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, internationalisering en dualisering van de stad.
De Regering besliste om het GewOP aan te passen. De stedelijke ontwikkeling moet op de drie pijlers van de duurzame ontwikkeling steunen: samenleving, economie en leefmilieu. Er wordt een ‘D’ van ‘duurzaam’ aan het gewestelijk ontwikkelingsplan toegevoegd.

Ontwerp van een gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO)

Het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO) bereidt de toekomst van Brussel voor. Het omvat concrete projecten voor huisvesting, mobiliteit, economie en milieu. Deze projecten van de Brusselse regering bieden een antwoord op de sterke bevolkingsgroei en de toenemende sociale, economische en culturele mix.
Dit instrument zet de bakens uit voor de duurzame ontwikkeling van het gewest tegen 2025 en 2040.

Het GPDO creëert een dubbel dynamiek op het volledige Brusselse grondgebied:

  •  prioritaire strategische gebieden ontwikkelen,
  •  het Gewest organiseren in verschillende wijken als bron van lokale identiteit, werkgelegenheid, specifieke diensten en nabijheid.

Begin 2017 werd het ontwerp van GPDO aan een openbaar onderzoek onderworpen. De resultaten ervan worden overgemaakt aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.