In de kijker BISA - De ondernemersdynamiek gezien vanuit het Conjunctuuroverzicht

Publicatie

Gepubliceerd op 7 juni 2018

 

Extract van het Conjonctuuroverzicht van het BISA
Extract van het Conjonctuuroverzicht van het BISA
 

De ondernemersdynamiek?

De ondernemersdynamiek omvat de evoluties van de oprichtingen en de stopzettingen van ondernemingen ten opzichte van het aantal actieve ondernemingen. Een positieve waarde van de indicator betekent dat het aantal opgerichte ondernemingen groter is dan het aantal ondernemingen dat de activiteit beëindigt. Algemeen wordt een hogere ondernemersdynamiek beschouwd als positief vanuit een conjunctureel oogpunt, aangezien ze ertoe strekt de creatie van banen, de productiviteit en de economische groei te versterken.